TALLER AMB DOCÈNCIA ESPECIAL - Curs 17-18
Es programaran tutories per als estudiants matriculats a l'asignatura.
(Consulteu Moodle)

Investigació científica aplicada al TFG (2 cr.).