Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

Observacions

Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.