Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2  C3 C4 C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà què és la disciplina documental, quin paper juga en el camp de la comunicació i, més concretament, en les RRPP i la publicitat.  X       X X X  X
OG2.- L'alumne serà capaç d’organitzar fons documentals mitjançant l’aplicació de tècniques bàsiques de gestió de documents.   X X X X X X
OG3.- L'alumne coneixerà i dissenyarà cerques en les diferents tipologies de fonts d’informació, més adients per respondre les necessitats informatives derivades de l’exercici professional de la Publicitat i  les RRPP. X X X X   X   X
OG4.- L’alumne serà capaç d’organitzar un centre de documentació especialitzat en publicitat.   X X X X X X X
OG5.- L'alumne realitzarà treballs acadèmics aplicant una metodologia del treball científic rigorosa i estandarditzada. X X X X       X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- L'alumne farà una aproximació a la Societat del Coneixement. X        
OE2.- L'alumne comprendrà què és la Documentació Informativa i quina és el seu paper en el camp de la comunicació, la publicitat i les RRPP.   X X X  
2 OE3.- L'alumne comprendrà l’estructura i funcionament de les bases de dades documentals.       X  
OE4.- L'alumne planificarà estratègies de recuperació d’informació en bases de dades documentals i dissenyar equacions de cerca mitjançant l’ús de llenguatges d’interrogació.       X  
OE5.- L'alumne aprendrà a elaborar bibliografies seguint una normativa estandarditzada (norma ISO 690).         X
OE6.- L’alumne aprendrà a desenvolupar la cerca d’informació per duu a terme una campanya de publicitat. X