PLA DOCENT
Assignatura Documentació Informativa Codi 360401
Matèria M6. Tècniques i procediments de la comunicació Format docència  
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Prof. A. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 23/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 17/04/2020
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 17/04/2020