Temari
Bloc 1 Títol: Introducció a la documentació

Tema 1: Conèixer els recursos bibliogràfics
1.1 Accés al CRAI UB. Accés a altres fonts d’informació
1.2 Fonts d'informació i cerca documental per RRPP i publicitat.
1.3. Accés Obert. Ètica de la informació.

 

Tema 2: La bibliografia: normalització (APA/ISO 690).
2.1. Identificació de cites textuals.
2.2. Gestors bibliogràfics (Mendeley, Zotero, Refworks, EndNote).

 

Tema 3: La documentació aplicada a la publicitat i les RRPP.

 

Tema 4: Necessitats d’informació de la professió.
4.1. Unitats d’informació.
4.2. El servei de documentació en les agències.

Bloc 2 Títol: Elaboració de treballs acadèmics de recerca i nous rols aplicats a la publicitat i les RRPP
Tema 5: Necessitat i funció de la metodologia.
5.1. Tipus de treballs.
5.2. Estructura i presentació formal dels treballs acadèmics.

Tema 6: Gestors d’informació
6.1. Curador de Continguts.
6.2. Gestor en Intranets corporatives, xarxes socials.