Temari
Bloc 1 Títol: Introducció a la documentació
Tema 1: Documentació: Principis bàsics
1.1. Dades, informació i coneixement.
1.2. Infoxicació.
1.3. Teoria de la Informació.
1.4. Gestió del Coneixement vs Gestió de la Informació.
1.5. Propietat intel·lectual. Drets d'autors. Accés obert. 

Tema 2: Conèixer els recursos bibliogràfics
2.1 Fonts d'informació i cerca documental.
2.2 Fonts d'informació i cerca documental per RRPP i Publicitat.
1.3 CRAI de la UB: recursos i serveis.

Tema 3: La bibliografia: normalització (APA/ISO 690).
3.1. Identificació de cites textuals / Referències bibliogràfiques.
3.2. Gestors bibliogràfics (Mendeley, Zotero, Refworks, EndNote).

Tema 4: Necessitats d’informació de la professió. La documentació aplicada a la Publicitat i les RRPP.
4.1. Unitats d’informació.
4.2. El servei de documentació en les agències publicitàries.
4.3. Documentació corporativa.
Bloc 2 Títol: Elaboració de treballs acadèmics de recerca i nous rols aplicats a la publicitat i les RRPP
Tema 5: Necessitat i funció de la metodologia.
5.1. Tipus de treballs.
5.2. Estructura i presentació formal dels treballs acadèmics.

Tema 6: Gestors d’informació
6.1. Curador de Continguts.
6.2. Gestor en Intranets corporatives, xarxes socials.
6.3. Altres rols.