Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

Assignatura de caràcter tècnic amb un alt component pràctic. El seu programa inclou dos blocs de continguts en els quals es tractaran els aspectes bàsics de la Documentació Informativa aplicada a l’àmbit de la Publicitat i les RRPP.

La metodologia docent intenta potenciar la interacció amb i entre l’alumnat, utilitza tècniques d’aprenentatge entre iguals, així com el treball en equip i autònom. És per això, que s’aconsella a l’estudiant una actitud participativa i col·laborativa, bona gestió del temps de dedicació a la matèria i responsabilitat envers el seu propi procés d’aprenentatge.