Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C4 C5  C8  C9  C10
OG1.- L'alumne adquirirà coneixements teòrics i pràctics sobre la redacció periodística. X X  X    X  X
OG2.- L'alumne coneixerà, distingirà i analitzarà els gèneres periodístics i els diferents mitjans de comunicació.  X  X X X  X  X
OG3.- L'alumne s'iniciarà en la redacció de diversos textos periodístics. X X X    X  X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3
1 OE1.- L'alumne adquirirà coneixements bàsics sobre el periodisme i la tasca periodística. X  X  
OE2.- L'alumne coneixerà els mitjans de comunicació.    X  
OE3.- L'alumne identificarà i treballarà els gèneres periodístics.    X X
OE4.- L'alumne desenvoluparà un coneixement de les normes pràctiques i les tècniques necessàries per redactar diferents missatges periodístics.    X X
OE5.- L'alumne identificarà el Gabinet de premsa com una opció professional més de la tasca periodística. X    
OE6.- L'alumne coneixerà i practicarà les iniciatives de redacció d’un Gabinet de premsa.    X X