Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

Aquesta assignatura es divideix en dos grans blocs: en el primer, -i més extens-, la docència es concentra en mostrar les claus per redactar correctament en cada un dels diferents tipus de mitjans de comunicació (MMCC). En el segon s’estudia la tasca del professional de les relacions públiques i com ha de ser la seva relació tant amb els MMCC com en d’altres col·lectius que difonen informacions. 

Cada un dels dos blocs disposen d'un seguit de sessions docents, tant teòriques com pràctiques, que varien en nombre en funció de cada contingut específic. En paral·lel, es realitzen un parell de treballs grupals per tal d’ajudar a l’alumne a desenvolupar les seves capacitats col·laboratives. La càrrega pràctica de l’assignatura ocuparà els alumnes aproximadament la meitat del temps total.

El contingut de cada bloc s’obre amb una explicació contextual seguida de diferents sessions on la interacció dels alumnes a classe és considera molt important. La darrera sessió ajuda a la resolució de dubtes i aclariments sobre la matèria.

A més, per a les qualificacions de l'assignatura també es tenen en compte la correcció lingüística i la presentació formal, així com la participació activa a classe.