Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà els principis bàsics que regeixen la pràctica professional de la publicitat. X X            
OG2.- L'alumne coneixerà els elements i subjectes que defineixen els processos de comunicació en l’àmbit de la publicitat.       X     X
OG3.- L'alumne coneixerà el context de la publicitat dins de l'entorn dels anunciants i les agències.       X   X X X
OG4.- L'alumne coneixerà els conceptes bàsics i tècniques pròpies de la publicitat.   X X   X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentage
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1
OE1.- L'alumne contextualitzarà la publicitat en el entorn màrqueting de les empreses. X X X
OE2.- L'alumne coneixerà la importància de la marca com a valor empresarial i objecte de construcció per part de la publicitat. X   X  X 
2 OE3.- L'alumne coneixerà el context empresarial de la publicitat.  X  X  X
OE4.- L'alumne coneixerà els agents que intervenen en el procés publicitari i la seva interrelació.  X   X  X  X
OE5.- L'alumne coneixerà les relacions entre mercat, consumidors, publicitat i el seu valor social  X      X