PLA DOCENT
Assignatura Comportament Social i Dinàmica de Grups Codi 361815
Matèria M13. Instruments de Sociologia Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral. Especialment, es recomana haver superat l'assignatura de Tècniques d'Investigació Sociològica, ja que la present assignatura suposa continuar les assignatures de recerca, ara en el camp qualitatiu.
Docent Dra. R. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castallà Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre  6-7-8 Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 23/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021