Horaris primer semestre - Optatives - curs 17-18 - Consulteu l'aula a l'assignatura
Grup Matí
Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9,10 a 10,10
10,20 a 11,20
  Publicitat en Sectors Especialitzats (OT).
Aula 4
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Aula 4
   
11,30 a 12,30
12,40 a 13,40
  Publicitat en Sectors Especialitzats (OT).
Aula 4

Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Aula 4

 
Grup Migdia
13,50 a 14,50
15,00 a 16,00
    Lideratge i Formació d'equips de treball.
Aula 2
(Consulteu docència calendari especial)
   
Grup Tarda
16,10 a 17,10
17,20 a 18,20
  Publicitat en Sectors Especialitzats (OT).
Aula 4
Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Aula 4
   
18,30 a 19,30
19,40 a 20,40
   Publicitat en Sectors Especialitzats (OT).
Aula 4
 Relacions Públiques en Sectors Especialitzats. (OT).
Aula 4

    

Consulteu programa i calendari especial de les assignatures optatives: Noves tecnologies aplicades a les RRPP, Sistemes d'Organització Política i administrativa, Agenda Setting i Grups de Pressió, Protocol: Teoria i Tècnica, Lideratge i Formació d'Equips de Treball i Tècniques de Negociació i Presa de Decisions.

* Solapeu aquest horari amb els dels tallers programats per l'Escola.
* Utilitzeu el simulador d'horari personal per a la planificació de les vostres classes.