Temari
Bloc 1 Títol: La Redacció Publicitària
Tema 1: El redactor publicitari.
1.1. El perfil del redactor.
1.2. Funcions del redactor. 
1.3. De la creació a la redacció. 

Tema 2: Elements de la redacció publicitària.
2.1. El titular.
2.2. El cos de text. 
2.3. L'eslògan.

Tema 3: Redacció publicitària en mitjans impresos i audiovisuals.
3.1. La premsa. 
3.2. Les revistes i suplements. 
3.3. La publicitat exterior. 
3.4. La TV.
3.5. La ràdio. 
3.6. Internet.
Bloc 2 Títol: El Text i la Imatge
Tema 4: Redacció publicitària i imatge.
4.1. El visual.  
4.2. Imatges que podem utilitzar. 
4.3. Categories d'imatges que més atrauen l'atenció.
4.4. Copy & Art Director.