FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS
FUERP
Titular de l’
ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES
Centre adscrit a la Universitat de Barcelona

Directori - Òrgans de govern, membres i funcions definits en el reglament

(Veure Organigrama Funcional)

  Consell Rector  
        Membres Consell Rector Rector
a) El/la delegat/da del President de la Diputació de Barcelona (sense nomenar).
b) Dos representants proposats per la Universitat de Barcelona:
    b.1. Dr. Gaspar Rosselló com a Delegat del Rector.
    b.2. Sense nomenar.
c) Dr. Antoni Noguero com a President del Patronat de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas. Ha d’actuar com a president del Consell Rector.
d) Dos representants de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas.
    d.1. Sr. Julio Molinario, secretari de FUERP.
    d.2. Dr. Pere Berga, vocal de FUERP.
e) Sr. Josep Maria Jordà, professional del sector, de prestigi reconegut, a proposta del titular.
f) Dra. Sara Magallón com a titular de la Direcció de l’Escola Superior de Relacions Públiques.
g) Sra. Purificación Hernández, com a Secretària General de l’Escola i Secretària del Consell Rector.
 
                                                                                                                    
  Comissió Executiva  
        a) Dr. Antoni Noguero, nomenat pel Patronat de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas i ha d’actuar com a president.
b) Dra. Sara Magallón com a Directora de l’Escola Superior de Relacions Públiques.
c) Dr. Gaspar Rosselló com a Delegat del Rector.
d) Sra. Purificación Hernández com a Secretària General de l’Escola, i ha d’actuar com a secretària.
   
                                                                                                                    
  Direcció de l’Escola  
        Dra. Sara Magallón    
                                                                                                              
  Secretaria General  
        Sra. Purificación Hernández    
                                                                                                              
  Junta d’Escola  
       

Dra. Sara Magallón com a Directora.
Dr. Gaspar Rosselló com a Delegat del Rector.

Claustre de professors, representats per:
1.- Dr. Lluís Sáez.
2.- Dr. Joan Ramon Camps.
3.- Dra. Rosa Torres.
4.- Dra. Clara de Uribe.


Dr. Antoni Noguero en representació de FUERP.
Sr. Julio Molinario en representació de FUERP.
Sr. Josep Maria Jordà, com a professional de reconegut prestigi nomenat per FUERP.
Sra. Purificación Hernández com a Secretària General de l’Escola, i ha d’actuar com a secretària.

 
                                                                                                                    
  Comissió Permanent de la Junta d'Escola  
       

Dra. Sara Magallón, Directora.
Dr. Gaspar Rosselló com a Delegat del Rector.
Dr. Antoni Noguero com a President de FUERP.
Sra. Purificación Hernández com a Secretària General de l’Escola i Secretària de la Comissió Permanent.

 
                                                                                                                    
  Altres Òrgans  
                                    Delegat del Rector                                         Delegats/ades de curs                                     
                                                                                                              
                                      Comissió de selecció professorat