Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Emprenedoria personal Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. J. A. Abancéns Coneixements
previs recomanats
No son necesarios. Torn Únic
Descripció general del taller Las mejores enseñanzas prácticas para triunfar. Quizás no seas el mejor, pero debes ser el adecuado. Ser emprendedor o trabajar por cuenta ajena, una decisión a tomar. La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo. En este taller vas a conocer de una forma práctica las herramientas que vas a necesitar cuando salgas al mundo profesional. Cómo captar o mantener clientes será una de ellas.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU

 

Data de creació: 19/05/2015
Data darrera actualització i seguiment: 04/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015