Formulari d'accés

Metodologia i organització general

La finalitat de l’assignatura és presentar el panorama laboral actual en publicitat i relacions públiques, amb la col·laboració majoritària d’antics alumnes de l’Escola, es presenta una proposta metodològica atípica estructurant l’assignatura en:

Laboratoris: 

L’alumnat coneixerà les principals claus en la cerca de feina en general i en el nostre sector en particular.
En els Laboratoris Tècnics, diferents experts desenvoluparan unes dinàmiques de treball orientades a identificar els punts forts i febles de cada estudiant com a candidat/a en una entrevista laboral; a visualitzar les pròpies motivacions i, finalment a elaborar formalment una candidatura (Currículum i carta de presentació).
Pels Laboratoris Sectorials, una persona experta en la detecció de nous formats laborals en relacions públiques, i una altra en publicitat presentaran nous camins professionals.

Conferències: un  cicle de conferències impartides per professionals del sector.

La majoria dels/les conferenciants desenvolupen la seva activitat professional com a publicitaris i/o relacions públiques i són titulats per l'Escola. En algun cas, es convida a experts que desenvolupen una feina directament relacionada (periodistes, dissenyadors,..).
S’exposaran trajectòries professionals i/o casos pràctics per tal d’exemplificar les diferents morfologies d’actuació per a un professional en Publicitat i RRPP.
Es programaran aproximadament un 50% de sessions dedicades a cada una de les especialitats (publicitat i relacions públiques).
Hi haurà, també, sessions informatives sobre la dinàmica de l’assignatura programades com a mínim a principis i finals de semestre.
S’espera de tot l’alumnat una actitud proactiva en les sessions (assistència, participació,...). Aquells que ho desitgin podran presentar els conferenciants i actuar com a amfitrions en les conferències.