Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques Codi 360384
Matèria M1. Marc teòric de la Comunicació Format docència B
Requisits previs Sense requisits previs.
Docent Dr. A. Noguero /  Dra. S. Magallón Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 16/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 15/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015