Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de l'Opinió Pública Codi 360366
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dra. L. Gómez / Dr. F. Alonso Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 15-16

 

Data de creació: 19/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 30/01/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 06/02/2015