Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller La veritat de les mentides publicitàries: idees i disseny Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. Christian Fàbregas Grau Coneixements
previs recomanats
 No Torn Únic
Descripció general del taller Al taller s'estudiarà de manera detallada la planificació i creació de campanyes publicitàries d'abans i d'ara. La diferència de crear en el paper i el gran format com a suport vs la creació de campanyes amb difusió online. Passat i present es veuran les cares per entendre una societat que canvia constantment i que les demandes del públic han de ser satisfetes d'una manera cada vegada més personalitzada.
Tipografia (copywriting) en paper vs tipografia (copywritingonline.
Planificació i direcció d'art en campanyes integrades, d'ara i d'abans.

Observacions: Aquest taller serà eminentment pràctic i, per tant, vol obtenir com a resultat que, a banda de tot el que s'aprendrà a classe, més enllà i una vegada acabat el curs, l'estudiant tingui la motivació suficient per a continuar la travessia en solitari intentant aconseguir una feina en el camp de la publicitat i les agències de comunicació. 
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector, internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r Semestre)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 27/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017