Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller  Iniciació a la grafologia aplicada als professionals d'RRPP i Publicitat Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. F. L. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller El curso tiene como principal objetivo que el alumno pueda entender las estructuras básicas de la grafología, para iniciarse en el reconocimiento de los rasgos, tendencias, temperamentos y habilidades de las personas a través del estudio de la letra, convirtiendo la grafología en un instrumento más de trabajo en el ejercicio de la profesión.
Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r SEMESTRE)

 

Data de creació: 27/05/2016
Data darrera actualització i seguiment: 24/05/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018