Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Diplomàcia corporativa i representació pública Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. E. O. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller Les entitats privades i públiques representen llocs, països, valors i actituds. Parlem sovint que la força i reputació de les empreses i institucions rau en la implicació i compromís que tingui de i cap a la comunitat. El "civic engagement" és una especialitat de les RP per adquirir legitimitat de les organitzacions privades o públiques. Descobrirem el procés per crear narracions i discursos que culminin en el que anomenem "Diplomàcia empresarial o corporativa". És una especialitat emergent per impulsar la representació pública en societats avançades. 
Idioma Català i anglès Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Ordinador, Internet
A aportar per l'estudiant: un nivell mínim d'anglès llegit i parlat. 
Format INTENSIU (Gener)

 

Data de creació: 22/04/2016
Data darrera actualització i seguiment: 01/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018