Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Taller Creativitat Publicitària aplicada a la resolució de problemes Format docència O
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. B. Coneixements
previs recomanats
No són precisos coneixements teòrics previs. Torn Únic
Descripció general del taller Les sessions s’organitzaran de forma que existeixi una perfecta harmonia entre el temps dedicat a l’explicació teòrica i el temps dedicat al desenvolupament d’habilitats creatives pràctiques.

L’explicació teòrica té com objectiu anar introduint una mica cada dia a l’alumne/a en el procés de resolució creativa de problemes i en cadascuna de les tècniques creatives, per a la seva posterior posada en pràctica.

L’aplicació pràctica d’aquest conjunt de tècniques es realitzarà tant en grup, amb l’objectiu de fomentar el treball en equip i desenvolupar l’habilitat de l’estudiant per treballar d’aquesta manera, com de manera individual. 

La meta final és que l’estudiant aprengui a pensar, a acceptar les idees dels altres i a construir sobre les mateixes.

Així mateix, totes les exposicions teòriques aniran acompanyades de petites activitats il·lustratives amb l’objecte de que el participant aprengui fent i no només escoltant i prenent apunts. És necessari experimentar per aprendre.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Projector.
A aportar per l'estudiant: Sempre llapis i paper.
Format INTENSIU (Juny)

 

Data de creació: 20/05/2013
Data darrera actualització i seguiment: 21/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018