Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de l'Opinió Pública Codi 360366
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 18-19

 

Data de creació: 19/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 16/01/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018