Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Redacció Periodística Codi 360398
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. J. M, / Prof. S. G. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà / Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 18-19

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 25/12/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018