Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques Codi 360426
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència C
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dra. S. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català, castellà i anglès Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 18-19

 

Data de creació: 20/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 01/03/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018