Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Gestió Empresarial i Financera Codi 360420
Matèria M9. Gestió empresarial a Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dra. S. B. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 18-19

 

Data de creació: 31/05/2012
Data darrera actualització i seguiment: 21/01/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018