Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències  
(OG) C2  C3  C4 C6 C7 C11 C13
OG1.- L’alumne coneixerà els principals conceptes i teories per a comprendre la gestió de recursos humans.  X   X   X  
OG2.- L’alumne aprendrà les principals tècniques de gestió pràctica dels recursos humans.  X X X     X
OG3.- L’alumne coneixerà la realitat espanyola en gestió de recursos humans.  X X         X
OG4.- L’alumne desenvoluparà una capacitat de resolució de casos pràctics de gestió de recursos humans.  X X X X     X
OG5.- L’alumne comprendrà la gestió de recursos humans dins la direcció estratègica de l’empresa. X   X X X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 
1 OE1.- L’alumne coneixerà la gestió de recursos humans en l’àmbit de la gestió d’empresa.   X X X
OE2.- L’alumne coneixerà la gestió de recursos humans en l’àmbit de les relacions laborals. X   X    
OE3.- L’alumne coneixerà les principals característiques de la funció del gestor de recursos humans.  X   X   X
2 OE4.- L’alumne entendrà el procés de planificació a l’empresa.    X   X X
OE5.- L’alumne adquirirà la manera de raonar per solucionar aspectes pràctics de gestió de recursos humans.       X X
OE6.- L’alumne comprendrà la importància que la gestió de personal pot tenir en termes d’eficiència a l’empresa.    X  X X X
OE7.- L’alumne comprendrà la importància que la gestió de personal pot tenir en termes d’equitat a l’empresa.      X X X