Formulari d'accés

Metodologia i organització general

L’assignatura suposa que els alumnes no tenen coneixements (o només molt parcialment) sobre la gestió de recursos humans. Per aquest motiu, se segueixen diversos mètodes de treball.
Respecte al treball a l’aula, predomina l’exposició oral, per part del professor, tant de continguts teòrics, per a presentar els conceptes fonamentals, com d’abundants exemples extrets del món de les organitzacions, per a facilitar la comprensió dels aspectes teòrics. Així mateix, per a facilitar el seguiment de l’assignatura, el professor entrega materials didàctics als alumnes (de fet, els alumnes baixen del campus virtual). S’espera que, a mida que el curs avança, els alumnes tinguin una actitud més activa a l’aula, tant de manera individual com col·lectiva.
Fora de l’aula es preveu que l’alumnat realitzi treball personal dirigit i la presència de tutories personalitzades. En el primer cas, l’aprenentatge es basa en treball personal que han de fer els alumnes a partir de les indicacions donades pel professor. En el segon cas, els estudiants que ho desitgin poden trobar-se amb el professor, en els horaris que es faran públics, per resoldre dubtes concrets que dificultin el treball programat o per buscar l’orientació que considerin necessària.