Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Pràctiques I
-
Pràctiques II
Codi 361877
-
361878
Matèria M16. Pràctiques externes Format docència PRAC
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, les matèries obligatòries i les matèries optatives que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. S. Magallón Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus PR Crèdits ECTS 6+6 Semestre 7-8 Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 18/11/2011
Data darrera actualització i seguiment: 09/06/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 10/06/2016