Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Documentació aplicada a la publicitat i les RR.PP. 

1.1 La Documentació aplicada a la publicitat i les rrpp.
1.2 Necessitats d’informació de la professió.
1.3 Valor i funcions de la documentació generada per la tasca publicitària i de RR.PP. Unitats d’informació. El servei de documentació en les agències.

Bloc 2 Títol: Elaboració de treballs acadèmics de recerca

2.1 Necessitat i funció de la metodologia. Tipus de treballs. Estructura i presentación formal.

2.2 La bibliografia: normalització (ISO 690). Identificació de cites textuals.
2.3 Gestió bibliogràfica automatitzada (Mendeley).

Bloc 3 Títol: Fonts d'informació i cerca documental en entorns digitals

3.1 Introducció a les fonts d’informació. Valoració de fonts.

3.2 Cerca i recuperació documental.
3.3 Fonts d’informació per a la tasca publicitària i de rrpp:
3.3.1 Bibliogràfiques
3.3.2 Gràfiques, audiovisuals i sonores.
3.3.3 Difusió i audiència de mitjans. Notícies.
3.3.4 Estadístiques i legislació.
3.3.5 Seguiment de xarxes socials.