Formulari d'accés

Metodologia i organització general

Assignatura de caràcter tècnic amb un alt component pràctic. El seu programa inclou tres blocs de contiguts en els quals es tractaran els aspectes bàsics de la Documentació Informativa aplicada a l’àmbit de la Publicitat i les RRPP.

 

La metodologia docent intenta potenciar la interacció amb i entre l’alumnat, utilitza tècniques d’aprenentatge entre iguals, així com el treball en equip i autònom. És per això, que s’aconsella a l’estudiant una actitud participativa i col·laborativa, bona gestió del temps de dedicació a la matèria i responsabilitat envers el seu propi procés d’aprenentatge.

En el transcurs de l’assignatura es realitzen:

- Classes magistrals
- Exercicis pràctics: individuals o en equip i duts a terme dins o fora de l’aula, segons es determini en cada un d’ells.
- Resolució de casos pràctics: activitats de síntesi en les quals caldrà aplicar, els coneixements adquirits al llarg de l’assignatura, a la resolució de situacions i/o necessitats informacionals pròpies de l’exercici professional de la publicitat o les RR.PPP. Es realitzen en la part final del semestre.