Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Documentació Informativa Codi 360401
Matèria M6. Tècniques i procediments de la comunicació Format docència  
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dra. M. A. Jiménez Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 16-17

 

Data de creació: 23/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 31/05/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 10/06/2016