Formulari d'accés

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’estudiant arribarà  a desenvolupar la seva creativitat. X X   X X     X
OG2.- Es plantejarà de com la creativitat es pot aplicar en el desenvolupament d’habilitats necessàries per a la resolució creativa de problemes i per a la gestió creativa. X X X X        
OG3.- Es plantejarà i s’esforçarà en perseguir la solució com si fos un repte personal. X X   X   X    
OG4.- Determinarà estratègies d’aplicació als problemes de difícil identificació. X X   X   X  X  
OG5.- Analitzarà las possibles solucions alternatives “no contemplades”. X X   X        X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5
1 OE1.- L’alumne identificarà el problema real.   X   X  
OE2.- L’alumne  identificarà la jerarquització dels constituents del problema. X   X    
2 OE3.- L’estudiant coneixerà les eines d’introspecció (Tècniques d‘excitació mental).       X  
OE4.- L’estudiant aprendrà de forma sistemàtica i  metodologia d’accés a la solució.       X