Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Introducció al Photoshop des d’un punt de vista totalment professional. Per a què serveix el Photopshop? Com funciona? Fins a on puc arribar?
Tema 2. Tractament d’imatge. Traçats, retallades, retoc, resolució, capes, etc.
Tema 3. El Collage fotogràfic. Fotomuntatge i collage fotogràfic. Efectes amb sensibilitat artística.
Tema 4. Disseny publicitari. Il·lustració, logotip, cartell, edició per imprimir amb alta resolució.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.