CATALUNYA.-Los universitarios catalanes deberán aprobar un examen común de inglés para graduarse

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los universitarios catalanes que empiecen la carrera en el curso 2014-15 deberán aprobar un examen de inglés o bien una tercera lengua extranjera para obtener el título al finalizar el grado, según el artículo 183 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que el Govern ha presentado este martes en el Parlament.


Con esta medida, de la que informó Europa Press este sábado, los estudiantes deberán acreditar el conocimiento del idioma equivalente al B2 que en el caso del inglés corresponde al First Certificate of English (FCE), a través de una "prueba común" de todo el sistema universitario catalán, que coordinará el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), el cual velará por el desarrollo de todo el proceso.

La prueba podrá convalidarse con otros certificados acreditativos de conocimientos de idiomas "que tengan reconocida su equivalencia de acuerdo con el Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas (MECR)", como ya avanzó en abril el conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, en comisión parlamentaria, si bien no concretó cómo se debería demostrar el nivel exigido.

Además, la ley establece que la Secretaría de Universidades e Investigación y la Conselleria de Enseñanza "instrumentarán coordinadamente" las medidas necesarias y el calendario de aplicación.

La finalidad de esta nueva medida, anunciada por el tripartito pero nunca puesta en marcha, tiene el fin de "facilitar que los estudiantes accedan a la universidad con las competencias en terceras lenguas, especialmente, en lengua inglesa", si bien también podrán hacer la prueba en otros idiomas establecidos en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

El secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Antoni Castellà, anunció en la misma comisión parlamentaria que la idea era que cada universidad impulsara una prueba propia, y ahora se ha concretado en una prueba conjunta de todos los centros, como sucede con la Selectividad.

Ara.cat - Mèdia

  • La tradicional hegemonia nord-americana en la ficció televisiva ha contribuït a difondre la geografia dels Estats Units més enllà de les seves fronteres. Espectadors que no han viatjat mai a l’altra banda de l’Atlàntic són capaços de recordar el nom d’almenys un parell d’estats en part gràcies a les sèries de televisió. El gran impacte de les sèries nordamericanes en el nostre imaginari col·lectiu ha fet que moltes vegades recordem amb més precisió noms d’estats i ciutats dels Estats Units que no pas d’una població del costat de casa.

  • La crisi sanitària del covid-19 ha tingut un fort impacte negatiu sobre el sector de la premsa, però l’ARA ja se n’ha recuperat. Al maig, l’edició impresa del diari ja havia tornat a unes xifres de difusió equiparables a les del tancament del 2019 (fins i tot van ser una mica superiors), mentre que la versió en PDF va batre el seu rècord històric, amb una mitjana de pràcticament de 26.000 lectors diaris al llarg del mes. Així doncs, la xifra agregada de difusió, que inclou el nombre d’exemplars de paper venuts i l'audiència de l’edició digital, va superar per primera vegada els 40.000 lectors de mitjana diària, un resultat que no s’havia assolit mai i que millora en més del 15% la mitjana del 2019. Segons les dades auditades per l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD), durant l’any passat l’ARA va tenir una difusió agregada de 34.765 exemplars diaris, dels quals 14.213 eren en paper i 20.552 corresponien a l’edició digital. Al febrer, l’últim mes complet abans de l’esclat de la pandèmia, la xifra havia pujat fins als 35.314 exemplars diaris (14.918 dels quals en paper), mentre que les altres tres capçaleres catalanes d’abast nacional (La Vanguardia, El Periódico i El Punt Avui) anaven a la baixa respecte al 2019. Durant la primera quinzena de març, la difusió de l’ARA va arribar als 36.500 exemplars diaris, un 5% més que al tancament del 2019, gràcies a un increment de vendes de més de 1.700 unitats de l’edició impresa. En el cas dels altres tres diaris, que no ofereixen dades de difusió de la seva edició digital, les vendes en paper se situaven, en el moment que es va decretar l’estat d’alarma, per sota de la mitjana de l'any passat. A partir d’aquell moment, el confinament de la població i el tancament de molts quioscos (fins al 12,5% van deixar de funcionar amb l’esclat de la pandèmia) van fer caure les vendes de diaris impresos. En el cas de l’ARA, a l’abril la caiguda va ser del 10,2% respecte al febrer, fins als 13.400 exemplars. Aquest descens, però, es va veure compensat per un creixement notable, de més del 8%, de la difusió en PDF, que va superar els 22.000 exemplars diaris. En conseqüència, la difusió agregada de l’ARA va créixer en 132 unitats en comparació amb el febrer. Mentrestant, les vendes en paper d’El Punt Avui van caure un 16,1%, i tant La Vanguardia com El Periódico van optar per no presentar les seves dades a l’OJD, en una decisió excepcional autoritzada per l’organisme en el context de la pandèmia. Les últimes dades auditades, corresponents al mes de maig, indiquen que amb l’inici de la desescalada la situació va començar a canviar. Les vendes en paper de l’ARA van remuntar més d’un 6% respecte al mes anterior, fins a les 14.222, una xifra inferior encara a la del febrer però que millorava en una desena d’exemplars la mitjana del 2019. Aquest repunt de l’edició impresa, però, no va anar en detriment de la digital: la difusió del diari en PDF es va disparar gairebé un 18% en comparació amb l’abril (i més del 26% respecte al tancament del 2019), fins arribar a 25.950 cada dia. La difusió total de l’ARA, doncs, es va situar en 40.172 exemplars diaris, la xifra més alta de la història del diari. La Vanguardia i El Periódico, novament, no van oferir dades, i El Punt Avui va créixer un 2% en comparació amb l’abril, però es va quedar encara 20 punts per sota del global de l’any passat. Durant tota la crisi, l’ARA ha mantingut el contacte amb els seus anunciants i els ha informat de les seves xifres de difusió, tant de la caiguda i posterior recuperació de les vendes en paper com de l’increment en PDF. "En temps de crisi, la transparència també és un valor afegit", destacava, en una d’aquestes comunicacions, la directora del diari, Esther Vera.

  • Els directors de tots els centres territorials de Radiotelevisió Espanyola han signat una carta conjunta en què critiquen que el director d'informació i actualitat de l'ens estatal, Enric Hernández, no deixi "treballar amb llibertat i autonomia" els seus respectius equips.