Filmació d'un reportatge de la xarxa de televisions locals pel programa "Univers de Formació de La Xarxa" a les instal·laciones de l'Escola Superior de Relacions Públiques.