Sra. Georgina Farrús. ABERTIS

Altres vies professionals de les RRPP: La Secretaria de Direcció