Us informem que per motius de salut, el professor de l'assignatura, el Dr. Tena, iniciarà la docència mitjançant l'Aula Virtual (moodle), indicant les tasques a realitzar durant les tres primeres sessions: 6, 11 i 13 de febrer. Les classes presencials de l'assignatura començaran el dimarts, 18 de febrer.

En tot cas, si ho considereu convenient, teniu l'opció de modificar la vostra matrícula del 7 al 17 de gener.