Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Teoria de la Comunicació Codi 360386
Matèria M1. Marc Teòric de la Comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. J. L. G. / Dra. C. M. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 01/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 15/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019