Formulari d'accés

 

PLA DOCENT
Assignatura Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions Codi 360377
Matèria M1. Marc teòric de la comunicació Format docència A
Requisits previs Sense requisits previs
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus FB Crèdits ECTS 6 Semestre Primer Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 22/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 17/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019