Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducción al podcasting 

Tema 2. Creación de podcasts
2.1. El lenguaje radiofónico: géneros y formatos
2.2. El lenguaje radiofónico: guión y locución
2.3. Los recursos sonoros

Tema 3. Grabación y edición de podcasts con Audacity y/o Adobe Audition

Tema 4. Difusión de podcasts
4.1. Los repositorios sonoros
4.2. Inserción de podcasts en social media
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.