Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducció al Photoshop des d’un punt de vista totalment professional.
1.1. Per a què serveix el Photopshop?
1.2. Com funciona?
1.3. Fins a on puc arribar?

Tema 2. Tractament d’imatge.
2.1. Traçats, retallades, retoc, resolució, capes, etc.

Tema 3. El Collage fotogràfic.
3.1. Fotomuntatge i collage fotogràfic.
3.2. Efectes amb sensibilitat artística.

Tema 4. Disseny publicitari.
4.1. Il·lustració, logotip, cartell, edició per imprimir amb alta resolució.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.