Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Gestió de la marca. Els intangibles com estratègia de futur
Format docència N
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. Eduardo Saiz Lekue Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller

Gestión de la marca y la construcción de la misma mediante los atributos tangibles e intangibles.
Repaso a la evolución del planteamiento de marca para entender el futuro.
La percepción de los beneficios funcionales y emocionales de la marca.
Imagen de marca: imagen de marca corporativa y reputación corporativa.
RSC como estrategia para lograr la mejora de la imagen de marca y de la reputación corporativa.
Importancia actual de la responsabilidad social en la generación de imagen corporativa y reputación desde el enfoque de la teoría de los recursos y capacidades.
La teoría de los stakeholders y su contribución a la imagen corporativa y a la reputación.
Medición del impacto de la marca en la cuenta de explotación.
Indicadores de seguimiento de la percepción y notoriedad.
Desarrollo conceptual de campañas 360 de la marca con impacto en el conjunto de stakeholders.
Campañas actuales de las diferentes marcas con casos prácticos.

Reputación de marca y la estrategia de futuro.

Idioma Castellano e inglés (una clase) Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: equip audiovisual, projector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU (juny)

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 03/07/2016
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 08/07/2016