Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)
BOE 238 de 03-10-12 (Publicació Pla d'estudis de Grau)
BOE 166 de 12-07-12 (Inscripció en el RUCT)
Ofici Ministeri (Verificació positiva Pla d'Estudis)
DOGC. Núm.5980–7.10.2011 (Implantació estudis de Grau a la UB)