Creativitat Publicitària, 6 cr (OB).
Gestió Empresarial i Financera, 6 cr (OB).
Pla de Màrqueting, 6 cr (OB).
Tècniques de Relacions Públiques, 6 cr (OB).
Tècniques Publicitàries, 6 cr (OB).