Metodologia i organització general

En la majoria de les modernes democràcies occidentals la participació política s’articula fonamentalment a través dels partits polítics, però no pas de forma exclusiva.

La voluntat i la possibilitat d’intervenir sobre decisions públiques, per part de certs grups, és una constant molt antiga. Territoris, gremis, ciutats, sectors productius, institucions religioses, i àdhuc individus han estat al llarg de la història presents, amb més o menys força, a l’hora de defensar o promocionar aquelles decisions públiques que afavorissin els seus interessos. Les societats postmodernes han multiplicat la pluralitat social i, en conseqüència, el nombre de subjectes col·lectius disposats a organitzar-se per actuar davant totes les instàncies de decisió pública.

Agenda-Setting en el context polític és l’art d’influir “l’agenda” en el sentit anglosaxó o ordre del dia dels decisors públics per tal d’afegir o sostreure-hi temes. S’ha descobert una forta correlació entre els temes que apareixen sovint als mitjans i els que el públic (incloses les autoritats) consideren més importants.

Són necessàries tant l'assistència a les sessions presencials com la participació activa a l'espai virtual de l'Escola. Per tal d'afavorir l'aprenentatge, cal compartir al Moodle qualsvol dubte o qüestió sobre les lecrures o la realització de les pràctiques que conformen l'avaluació continuada.

 

L'estudiant enviarà les seves pràctiques a través del Moodle de l'assignatura, i els alumnes lluraran els seus exercicis a la tasca corresponent.