Fonts d'informació
Bibliografia:
GONZÁLEZ LOBO, M.A., CARRERO LÓPEZ, E. i MARIÑAS GONZALEZ, G. Manual de planificación de medios. Madrid: Editorial ESIC, 6ª Ed. 2018. ISBN: 9788417129316.
JAUSET J. A. La investigación de audiencias en televisión. Fundamentos estadísticos. Barcelona: Ed. Paidos, 2000. ISBN: 9788449309045.
PERLADO LAMO DE ESPINOSA, M. Planificación de medios de comunicación de masas. Madrid: McGraw Hill, 2014. ISBN: 9788448142100.
PÉREZ-LATRE, F.J. La publicidad y los medios. Pamplona: Eunsa, 2011. ISBN: 9788431327637.
PÉREZ-LATRE, F.J. i SÁNCHEZ TABERNERO, A. Innovación en los medios: la ruta del cambio. Pamplona: Eunsa, 2012. ISBN: 9788431328597.

(*) Atesa la quantitat i varietat de recursos existents -molts d’ells de descàrrega i/ o consulta- gratuïta sobre publicitat a la xarxa, el docent indicarà en el seu moment aquells que resultin més adients pel seguiment dels temes específics de l’assignatura. Pel que fa a les edicions impreses, es recomana consultar sempre les últimes edicions publicades.

Webgrafia:
AIMC [en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.aimc.es/>. 
Infoadex [en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.infoadex.es/>.
Kantar Media[en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.kantarmedia.com/es>.

Introl [en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.introl.es/>.
IAB Spain [en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.iabspain.net/>.
Planficación medios [en línia]. [Consulta: 07.06.2018]. Disponible a: <https://planificacionmedios.com/tag/ejemplo-plan-de-medios/>
Zenith Optimedia [en línia]. [Consulta: 26.05.2016]. Disponible a: <http://www.zenithoptimedia.com/>.A més d’aquests llocs web, el docent n’indicarà d’altres que, pel seu interès, poden resultar de consulta recomanable per a parts específiques de l’assignatura. Addicionalment es compartiran altre documents d'interès al campus virtual Moodle.