Temari
Bloc 1 Títol: Fonts d’investigació i informació en mitjans. Terminologia tècnica en planificació de mitjans
Tema 1: La investigació de mitjans.
Tema 2: Conceptes bàsics en planificació de mitjans: principals conceptes de mesura i de rendibilitat.
Bloc 2 Títol: Els mitjans publicitaris. Introducció a la planificació de mitjans.
Tema 3: Panorama dels mitjans convencionals a Espanya.
Tema 4: El Target Group: conceptes i criteris per a la seva definició.
Tema 5: Estratègia i tàctica en planificació de mitjans. Estructura i realització d'un pla de mitjans.
Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.