Temari
Bloc 1 Títol: Creativitat
Tema 1: Introducció a la creativitat
1.1. Concepte de creativitat.
1.2. L’origen de la creativitat: bases fisiològiques.
1.3. Línies d’investigació de la creativitat: procés, producte i característica personal.
1.4. Perfil de la persona creativa.

Tema 2: Procés de creació i tècniques creatives
2.1. Característiques del procés creatiu.
2.2. Etapes del procés creatiu.
2.3. Tècniques a disposició del pensament creatiu.
Bloc 2 Títol: Creativitat publicitària
Tema 1: La creativitat com element específic de la comunicació publicitària
1.1. El procés de creació publicitària.
1.2. Del problema de comunicació a la solució creativa.
1.3. El brief i altres fonts d’informació per a la creativitat.
1.4. El departament creatiu de l’agència.

Tema 2: Estratègia creativa publicitària i creativitat publicitària eficaç
2.1. L’estratègia creativa publicitària: definició i aspectes a tenir en compte.
2.2. Conceptualització.
2.3. Avaluació de la creativitat en l’estratègia creativa publicitària.
2.4. Agències i creatius publicitaris destacats.