Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Que l’estudiant conegui les diferents eines publicitàries que té al seu abast i les potencialitats de cada una en la pràctica diària.    X X   X X  
OG2.- Que l’estudiant tingui la capacitat de poder identificar i aplicar cada tècnica publicitària en funció de les necessitats de la campanya.    X X X   X X  X 
OG3.- Que l’estudiant s’acostumi a treballar, coordinar i relacionar-se amb els altres agents interns i externs que intervenen en una campanya de publicitat. X X X       X X
OG4.- Que l’estudiant adquireixi competències de planificació estratègica de les eines que utilitzarà en el desenvolupant de l’acció publicitària.   X   X X X X  
OG5.- Que l’estudiant reflexioni respecte a les tècniques publicitàries que s’utilitzen actualment, avaluï els límits de la seva correcta aplicació i estigui motivat per conèixer cap on van les noves tendències publicitàries. X  X   X X X  

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- Facilitar l’accés dels alumnes a les eines i tècniques que s’utilitzen en les campanyes de publicitat.  X  X      
OE2.- Donar a conèixer les tècniques necessàries per assolir un posicionament sòlid per fer front a una campanya de publicitat. X  X    X  
OE3.- Valorar la viabilitat d’una campanya on i off-line per a cada tipologia d’empresa, negoci i sector.    X    X  
OE4.- Conèixer les tendències en formats innovadors que permetin a les companyies assolir una posició avantatjosa respecte la seva competència i que facilitin el seu accés al target.  X        X  X
2 OE5.- Definir un mètode de treball per afrontar els reptes estratègics i comunicatius d’una empresa per aconseguir els objectius de màrqueting i comunicació fixats.      X   X
OE6.- Aplicació empresarial de les tècniques publicitàries.    X  X   X
OE7.- Ajudar a la presa de decisions respecte a quines tècniques són més adequades en cada cas i perquè.    X  X    
OE8.- Racionalitzar i fer rendible el pressupost publicitari i de màrqueting de l’empresa.    X  X X