Temari
Bloc 1 Títol: Anàlisi de les tècniques publicitàries
Tema 1. Introducció a les tècniques publicitàries.
Tema 2. Tipologia de tècniques publicitàries.
Tema 3. Tècniques mitjans convencionals.
Tema 4. Tècniques mitjans no convencionals.
Tema 5. Noves tendències i tècniques.
Bloc 2 Títol: Desenvolupament estratègic i aplicació pràctica de les tècniques publicitàries
Tema 6. Principis d’aplicació estratègica i integració de tècniques publicitàries.
Tema 7. Publicitat sectorial.     
Tema 8. Models d’agències de publicitat.
Tema 9. Organització i organigrama del treball publicitari.